Log In
نکات قابل توجه قبل از انجام مزوتراپی

نکات قابل توجه قبل از انجام مزوتراپی

Posted by in مزوتراپی، on 23. Jun, 2011 | 10 Comments

از مصرف آسپرین و مسکن هایی چون ایندومتاسین، ایبوپروفن، VitE و … از 4 روز قبل خودداری کنید. انجام میکرودرم ابرشن قبل از مزوتراپی سرعت تأثیر آنرا بیشتر می نماید. همچنین انجام آن در درمان ترک های بارداری یا چاقی الزامی است. تنها ترک های قرمز و صورتی رنگ توسط این روش مورد درمان قرار . . .